Comarch ERP 2.0


Systemy Comarch ERP rozwijane są zgodnie z trendem ERP 2.0. Dzięki temu system, oprócz gotowych funkcjonalności wspierających operacyjną działalność firmy w obszarze produkcji, logistyki czy księgowości, oferuje dodatkowe możliwości:
 

 • udostępnia narzędzia do natychmiastowego uruchomienia sprzedaży w Internecie 
  (zarówno w segmencie B2C, jak i B2B), 

 • pozwala na wygodną pracę na urządzeniach mobilnych

 • zapewnia możliwość wymiany dokumentów
  w całości w formie elektronicznej, 

   

 • posiada wbudowaną platformę
  analitycznąBusiness Intelligence,
  a wraz z niądostęp do kilkuset
  raportów zawierających unikalne
  know-howz kilkuset wdrożeń BI
  w różnych branżach, zarówno w Polsce,
  jak i na rynkach zagranicznych,

 • pozwala automatyzować procesy biznesowe poprzez wykorzystanie gotowych procesów wbudowanych w system oraz stworzenie własnych modeli procesów,

 • gwarantuje bezpieczeństwo danych poprzez ich automatyczny backup.